You can contribute to helping refugees in need.

We also accept Swish donations!
Use the QR-code below or the number:

073-396 00 36 (Maria Fredlund, chairperson)

(Please mark the Swish "RSU". Receipts are saved. We are still applying to get an official Swish account for RSU.)

Spreading Awareness to Improve the Rights and Conditions of Refugees

Kampanj Höj Dagsersättningen!


Sedan kriget bröt ut i Ukraina har tusentals flyktingar kommit till Sverige i jakt på trygghet och säkerhet från kriget. Majoriteten av dessa är kvinnor och barn. Många svenskar är inte medvetna om de svårigheter som dessa människor möter i Sverige.


Vi lever i ett land med en väldigt hög ekonomisk standard och där befolkningens förtroende för staten är bland de högsta i Europa (ca 70 %). För gemene man är det självklart att flyktingar, alltså personer som beviljats skydd i Sverige, får den hjälp de behöver i fråga om bistånd, vård etc. Detta gäller särskilt när det är fråga om mammor med barn. Denna uppfattning är dock tyvärr inte helt verklighetsförankrad…


Man kan ganska enkelt bryta ned det i siffror och räkna på vad dessa familjer får för hjälp.


På Migrationsverkets hemsida står följande att läsa:


“Om du inte har några egna pengar kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Du har rätt till ekonomiskt stöd från den dag som Migrationsverket har registrerat din ansökan om skydd enligt massflyktsdirektivet. Pengarna du får från Migrationsverket ska räcka till mat, kläder och personliga utgifter.”


Det låter ju toppen! Då kan vi känna oss trygga med att dessa personer får den hjälp de behöver. Eller? Fortsätter man läsa så får man siffror på det:


“Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår eller i ett boende där mat inte ingår. Storleken på dagersättningen påverkas också om du väljer att ordna ditt boende själv.
På boenden där mat ingår är dager­sätt­ningen
24 kr/dag för vuxna ensamstående
19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år.
På boenden där mat inte ingår är dager­sätt­ningen
71 kr/dag för vuxna ensamstående
61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
37 kr/dag för barn 0–3 år
43 kr/dag för barn 4–10 år
50 kr/dag för barn 11–17 år.
Familjer som har fler än två barn får hel dagersättning för de två äldsta barnen och halv dagersättning för övriga barn.
Förutom mat ska dagersättningen räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.”


Låt oss ta ett exempel på en mamma med två barn, 2 respektive 6 år gamla, som antingen har ordnat med ett eget boende via hjälp av någon privatperson, eller bor på ett av Migrationsverkets eller kommunens boenden där mat inte ingår. Denna familj får då 987 kr per vecka. Dessa pengar ska räcka till mat, kläder, skor, mediciner, hygienprodukter, fritidsaktiviteter, vård- och tandläkarbesök och så vidare. Dessutom förväntas man spara av dessa pengar för att kunna göra sällaninköp såsom vinterkläder, barnvagn, hushållsartiklar, cykel, etc.


Jag börjar genast jämföra med mig själv och min senaste veckohandling, som då bara är matinköp, vilket gick på ca 2000 kr för två vuxna och två barn. Det säger sig självt att den ukrainska familjen inte kan ha råd med särskilt mycket alls… Det borde därför inte komma som en överraskning när man, som jag gjorde i somras, möter en ukrainsk familj ute en riktigt varm sommardag och de fortfarande går runt i vinterkängor - de skor de hade på sig när de flydde från Ukraina…


Låt oss också sätta biståndet i relation till de krav som framgår av massflyktsdirektivet:

Medlemsstaterna skall se till att personer som åtnjuter tillfälligt skydd får sina behov tillgodosedda när det gäller social välfärd och uppehälle (Massflyktsdirektivet, 2001/55/EG 13.2)


Detta uppfyller inte Sverige. Enligt svensk myndighet ligger beräknade hushållskostnader för en vuxen i Sverige för mat, hygien och kläder på sammantaget 4380 kr / mån (Konsumentverket 2021). Flyktingar får idag 1800 kr / mån. Rimligen innebär detta att Sverige bryter mot EU:s massflyktsdirektiv, eftersom staten inte tillgodoser flyktingarnas behov vad gäller uppehälle i Sverige.


Dessutom går det inte att bortse från vad inflationen gjort med pengavärdet över åren. Nivån på dagersättningen har nämligen inte ändrats sedan 1994! Det är 28 år sedan, och det har skett en nästan 50 procentig inflation sedan dess. Dagersättningen för en sammanboende vuxen borde redan av den anledningen ligga på 90 kr per dag istället för dagens 61 kr (eller 105 kr för en ensamstående istället för dagens 71 kr).


Det är tragiskt att se hur lite dessa personer förväntas klara sig på i en så stark välfärdsstat som Sverige är. Det är självklart att det inte är hållbart i längden, och alla frivilliginitiativ är otroligt viktiga, men det kan inte ersätta det ansvar som staten behöver ta.


Det är dags att vakna Sverige!


(text: Beata & Emanuel)